Physical properties of some mechanical vibrators and their clinical relevance

K. E. Brinkworth
1978 South African Journal of Physiotherapy  
Die korrekle tipe vibrator vir skeletspiersametrekking word bespreek. Dis belangrik dat die vibrasiefrekwensie korrek is vir terapie. Die frekwens van drie vibrators wat dikwels in die praktyk gebruik word, word bepaal. Die gegewens word vergelyk met die wat reeds in die literatuur beskryf is.
doi:10.4102/sajp.v34i3.1139 fatcat:mfidd55s4za5ldimi75mzaiyt4