ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВІДДАЛЕМІРА ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА В ЛІНІЙНО-КУТОВІЙ МЕРЕЖІ

Serhiy Kryachok
2018 TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOG IES  
Актуальність теми дослідження. В Україні нині широко застосовуються новітні методи створення геодезичних мереж із використанням супутникових технологій. Актуальним залишається побудова полігонометричних мереж із використанням електронних тахеометрів. Постановка проблеми. Для визначення відстаней, виміряних електронними тахеометрами, необхідно періодично визначати постійну поправку (сталу) віддалеміра електронного тахеометра. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні
more » ... януті останні публікації у відкритому доступі, які присвячені висвітленню способів визначення сталої віддалемірів електронних тахеометрів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує подальшого розвитку розробка методик визначення сталої не як окремої вимірювальної процедури, а за результатами вимірювань у геодезичних мережах. Постановка завдання. Необхідно розробити методику визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра за даними вимірювань у лінійно-кутовій мережі у вигляді трикутника з відомою базисною стороною. Виклад основного матеріалу. Розглянуто особливості методику визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра за даними вимірювань у лінійно-кутовій мережі у вигляді трикутника з відомою базисною стороною, виміряними двома сторонами та виміряними щонайменше двома горизонтальними кутами. Виконано апробацію розробленої методики на конкретній лінійно-кутовій мережі з використанням електронного тахеометра Trimble 3305 та відбивача від електронного віддалеміра СТ5 «Блеск». Висновки відповідно до статті. Значення сталої дорівнює -44 мм, яке визначено із середньою квадратичною похибкою 4,7 мм. У результаті розрахунків встановлено, що точність визначення сталої за даними вимірів у наведеній лінійно-кутовій мережі в 1,9 раза вища за точність її визначення з використанням базисної відстані.
doi:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-263-272 fatcat:3via2gnlk5hh3ldjkqvzzdccyu