АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

A. H. Babintseva
2016 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології  
<p>Вивчено асоціації між ймовірними факторами ризику та формуванням гострого пошкодження нирок (ГПН) у критично<br />хворих доношених новонароджених з урахуванням особливостей стану здоров'я матерів, перебігу антенатального<br />періоду розвитку та періоду пологів, а також клінічних проявів перинатальної патології. Проведено комплексне клініко-<br />параклінічне обстеження 65 доношених новонароджених, у яких на тлі перинатальної патології спостерігалися пору-<br />шення функціонального стану
more » ... іонального стану нирок (І група), та 30 дітей з тяжкими формами перинатальної патології, на тлі якої було<br />діагностовано ГПН (ІІ група). Встановлено, що статистично значимими пренатальними факторами ризику формування ГПН<br />у доношених дітей є патологія сечовидільної системи у матері (ВШ 2,68; 95 % ДІ 1,080–6,680) та обтяжений акушерський<br />анамнез (ВШ 2,76; 95 % ДІ 1,129–6,764). Розвиток ГПН у дітей з тяжкою перинатальною патологією статистично значимо<br />пов'язаний з оцінкою за шкалою Апгар менше 3 балів наприкінці п'ятої хвилини життя (ВШ 5,08; 95 % ДІ 1,215–21,263)<br />та клінічними ознаками поліорганного пошкодження організму: позитивним симптомом «білої плями» (ВШ 7,78; 95 % ДІ<br />2,946–20,537), синдромом артеріальної гіпотензії (ВШ 4,19; 95 % ДІ 1,67–10,516), судомним синдромом (ВШ 5,52; 95 %<br />ДІ 1,891–16,132), геморагічним синдромом (ВШ 5,14; 95 % ДІ 1,548–17,09) та харчовою інтолерантністю (ВШ 3,42; 95 %<br />ДІ 1,347–8,497). Клінічними симптомами, які пов'язані з високою ймовірністю формування ГПН та випереджають суттєві<br />зміни біохімічних маркерів, є збільшення маси тіла ≥5 % від початкової на другу добу життя (ВШ 8,68; ДІ 1,675–44,912)<br />та набряковий синдром (ВШ 3,55; 95 % ДІ 1,174–10,740).<br /><br /></p>
doi:10.11603/24116-4944.2016.1.5974 fatcat:hi75uaibmjaa5hyvph2vxhbuj4