Transformation of Development Management Functions at the Regional Level (on the Example of the Kharkiv Region)
Трансформація функцій управління розвитком на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону)

V. V. Beliavceva
2019 Bìznes Inform  
2019 БЕЛЯВЦЕВА В. В. УДК 005.591.4:330.3(477.54) JEL: R58 Белявцева В. В. Трансформація функцій управління розвитком на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону) У статті вирішено важливе науково-практичне завдання щодо виявлення тенденцій трансформації функціональної діяльності апарату державного управління в регіоні. Розвиток аналітичної функції показано через комплексний підхід із виділенням взаємопов'язаних блоків, у кожному з яких здійснюється аналітична робота зі своїм
more » ... бота зі своїм обсягом інформації, з урахуванням свобод управлінця та його професійного рівня. Це можливість застосування в єдиній системі різного метод-інструментарію, враховуючи специфіку економічних процесів і контролюючи нововведення сучасного управління. Схематично інтерпретовано інтеграцію функцій аналізу та синтезу, на підставі чого обґрунтовано доцільність визначення об'єкта розвитку як ізольованої системи (виділеної серед інших із середовища), яка має свою специфіку, а отже, потребує індивідуального підходу до визначення сценаріїв і варіантів для отримання результату. Інтеграція аналізу та синтезу передбачає формування комплексного інформаційного середовища, що необхідно для всебічної оцінки фактів, потенціалу, обмежень та передбачення напряму розвитку. Розвиток інтерпретовано як складний перехід економічної системи в новий стан, якому властиві коригування, що дозволяє по-новому оцінити суть управління процесом розвитку із виділенням інноваційних інструментів змін. Ключові слова: функції управління, розвиток, регіон, трансформація. Белявцева Вікторія Володимирівна -кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул.
doi:10.32983/2222-4459-2019-3-114-121 fatcat:ochvsapnrnhu7e2xt6dtxpoko4