MÜSLÜMAN KELAMCILARIN MECAZ MERKEZLİ KİTAB-I MUKADDES YORUMLAMALARI: BABA-OĞUL METAFORU BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

Fadıl AYĞAN
2015 KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  
doi:10.18317/kader.53997 fatcat:4acq6cdn5jfmxoityp4po4qf2e