Table_S2_xyz299588fc8496b – Supplemental material for Simulation of Chordate Intron Evolution Using Randomly Generated and Mutated Base Sequences

Guang-Dong Wang, Yong Wang, Zhen Zeng, Jun-Ming Mao, Qin-Liu He, Qin Yao, Ke-Ping Chen
2020 Figshare  
Supplemental material, Table_S2_xyz299588fc8496b for Simulation of Chordate Intron Evolution Using Randomly Generated and Mutated Base Sequences by Guang-Dong Wang, Yong Wang, Zhen Zeng, Jun-Ming Mao, Qin-Liu He, Qin Yao and Ke-Ping Chen in Evolutionary Bioinformatics
doi:10.25384/sage.11770767 fatcat:j2sswpnlrbfcteqq3zlzeowz54