Humanistic paradigm in academic didactics – utopia, necessity, opportunity?
Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa?

Anna Sajdak-Burska
2018 Pedagogika Szkoły Wyższej  
doi:10.18276/psw.2017.2-01 fatcat:nfyu7apcpvbdzngxddkfecxo5i