Philologica Jassyensia

Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuța, Lilla-Marta Vremir
2013 An IX, Nr   unpublished
Proiectele de digitalizare a resurselor lexicografice implementate în ultimii ani în spațiul autohton de către echipe mixte de cercetători-lingviști și informaticieni-atestă racordarea lexicografiei românești contemporane la orientări similare europene și nu numai. În acest sens, sunt de notorietate tentativele de informatizare a dicționarelor românești actuale, și anume: DEX on-line (www.dexonline.ro), EDTLR-Dicționarul Limbii Române în format electronic, realizarea Corpusului lexicografic
more » ... nesc esențial (CLRE), dar și proiectul de informatizare a Dicționarului-tezaur al Limbii Române, desfășurat sub tutela Academiei Române. După cum se poate remarca, aceste încercări au ca finalitate digitalizarea resurselor lexicografice contemporane. Cu toate că de-a lungul timpului au fost publicate în format tipărit ediții filologice ale unor glosare românești bilingve-amintim, de exemplu, pe cele elaborate de Gheorghe Chivu (Dictionarium 2008), Ladislau Gáldi (Klein 1944) ș. a.-, până în momentul implementării proiectului nostru nu au existat tentative de informatizare a lucrărilor lexicografice vechi. De aceea, prin cercetarea noastră, dorim, pe de o parte, să îndreptăm atenția specialiștilor spre perioada veche a limbii române și, pe de altă parte, să recuperăm și să repunem în circulație, prin intermediul mijloacelor electronice, o operă lexicografică de excepție a erudiților Școlii Ardelene, și anume Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu quare de mai mulţi autori, in cursul a trideci, si mai multoru ani s'au lucrat. Seu Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est, Budae, Typis et Sumtibus Typografiae Regiae Universitatis Hungaricae, 1825, cunoscut în literatura de specialitate cu denumirea Lexiconul de
fatcat:he4c3cry6beg3epw5pykqn7ihi