МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 4П-СЕРЕДОВИЩА

Єгорченкова Наталія Юріївна, Єгорченков Олексій Володимирович
2019 Figshare  
У процесі діяльності проектно-орієнтованого підприємства використовується безліч інформаційних ресурсів, які формуються під час реалізації портфелів проектів та програм, створюються у процесі операційної чи виробничої діяльності підприємства або отримуються із зовнішнього середовища. Всі ці інформаційні ресурси застосовуються для виконання різних функцій, які наповнюють 4П-середовище. Запропоновано застосувати підхід до управління інформаційним ресурсом 4П-середовища. Суть використання цього
more » ... користання цього підходу для управління інформаційними ресурсами полягає в тому, що створення та використання такого ресурсу розглядається як компонент функціональної надбудови, в якій концентруються інформаційні потоки інструментальних засобів управління проектами/програмами/портфелями з усіма атрибутами реалізації та компонентами системи управління. Адже при реалізації будь-якої функції управління необхідно планувати дії щодо отримання, переробки та передачі такого ресурсу в інші функції системи управління. Перспективою для подальших досліджень є вирішення задачі створення системи управління інформаційними ресурсами.
doi:10.6084/m9.figshare.9783173 fatcat:afsbngak4jcf5jihtsehtahrum