Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I

Bohuslav Binka
2007 Envigogika  
Abstrakt: Text zkoumá základní charakteristiky filosofického konceptu Arne Naesse, přibližuje jejich spojitost s osobností autora i vybranými rysy historického vývoje evropské kultury první poloviny 20. století a snaží se poukázat na jisté rozporuplné tendence Naessovy ekosofie T. Abstract: This text examines some basic characteristics of Arne Neass' philosophical concept, examines their connection with the authors' personality and selected outlines of historical development of European culture
more » ... of European culture in the first half of 20th century and endeavors to refer to certain inconsistent tendencies of Neasses´ ecosophy T.
doi:10.14712/18023061.16 fatcat:c4bcpgbhnnhznjjatfcqkyelzq