New record ofCrocidura zarudnyifrom Zabol, Iran

Saeed Mohammadi, Sylvain Dubey, Ali Sabbaghzadeh
2013 Zoology and ecology  
The Zarudny's rock shrew, Crocidura zarudnyi Ognev, 1928, is found in very few localities in Afghanistan, Pakistan and Iran. Therefore, a record of the occurrence of additional populations of this species is very interesting. During surveys in Zabol (Iran), we caught three adult males of Crocidura sp. Based on external, dental and cranial measurements as well as genetic analyses, the individuals were identified as C. zarudnyi, which represents the first record of this species in this area.
more » ... in this area. Kirstukas Crocidura zarudnyi Ognev, 1928 aptinkamas labai nedaugelyje Afganistano, Pakistano ir Irano vietovių, todėl naujos radimvietės yra svarbios rūšies paplitimo įvertinimui. Tyrimų Zabole (Iranas) metu sugauti trys suaugę Crocidura sp. patinėliai, kurie pagal išorinius, dantų ir kaukolės matmenis bei genetinės analizės rezultatus buvo identifikuoti kaip C. zarudnyi. Tai nauja rūšies radimvietė Zabole.
doi:10.1080/21658005.2013.802105 fatcat:f356wos5oveblhgi4rxz4s2usi