Rates of credit obligations compliance on IFRS financial statement as a factor of financial stability

O. V. Uvarova, S. A. Shakhvatova
2016 Vestnik Voronežskogo Gosudarstvennogo Universiteta Inženernyh Tehnologij  
doi:10.20914/2310-1202-2016-3-304 fatcat:vfml2yt6v5f2fefi7moq4fsqye