ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ GENEL KİTAPLIĞI YAZMALAR BÖLÜMÜ'NDE MEVCUT BULUNAN TARİH ÇALIŞMALARININ LİSTESİ (DOKTORA ve DOÇENTLİK)

ATALAR Münir
1986 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000000675 fatcat:e65rbqsg45hpvajinygiw47sdu