Otwartym głosem. O terapeutycznych aspektach śpiewu tradycyjnego

Renata Krawczyk
2019 Lubelski RocznikPedagogiczny  
W artykule omówiono wybrane aspekty terapeutyczne śpiewu tradycyjnego(otwartego, naturalnego, archaicznego). poruszono kwestie związku muzyki ze stanem psychofizycznym człowieka, a także rolę oddechu i bycia tu i teraz w regulowaniu stanów emocjonalnych. zwrócono uwagę na leczący wymiar relacji mistrz – uczeń, na naukę funkcjonowania w zdrowej zależności oraz na rolę pokory i wspólnoty. podkreślono, iż muzykatradycyjna i śpiew tradycyjny mogą stać się przestrzenią do zbierania istotnych doświadczeń terapeutycznych.
doi:10.17951/lrp.2019.38.1.263-276 fatcat:axg2k2rcqjfn7gehdkx53wyrle