Ludwik Brożek (1907—1976), pseud. i krypt.: Kurzelowski Jan, L.B., B.L., lb, B.; przydomki: "Śląski Estreicher", "Śląski Korbut"; bibliograf, bibliotekarz, kustosz muzeum, historyk kultury i literatury Śląska Cieszyńskiego

Krzysztof Brożek
2021 Górnośląskie Studia Socjologiczne  
doi:10.31261/gss_sn.2021.12.17 fatcat:h3tm7rqyyrgtpfuet2ekh5v5ve