Metrical Characteristics of the Childfit Battery of Tests for Measuring Motor Achievements in Preschool Children

Vilko Petrić, University of Rijeka, Faculty of Teacher Education, Croatia
2019 Revija za Elementarno Izobraževanje  
Povzetek The aim of this research is to evaluate the Childfit Battery of Tests measuring early and preschool children's motor achievements. The test items that determine the content validity were systematically analysed, the testretest procedure applied and the Pearson's correlation coefficient between two intervals of measurement calculated, all with the aim of determining the test's reliability. All parts of the object of measurement are proportionally present, and the test items are relevant
more » ... items are relevant for the same. The correlation of results in two measurement intervals is statistically significant and ranges from 0.91 to 0.94. The Childfit tests satisfy the validity and reliability criteria and are applicable for the measurement of early and preschool children's motor achievements. Merske značilnosti baterije testov Childfit za merjenje motoričnih dosežkov predšolskih otrok Cilj te raziskave je evalviranje baterije testov Childfit Battery of Tests, ki merijo motorične dosežke mlajših in predšolskih otrok. Postavke testa, ki določajo vsebinsko veljavnost, so bile sistematično analizirane z uporabo postopka testiranja in ponovnega testiranja ter z izračunom Pearsonovega korelacijskega faktorja med dvema intervaloma meritev z namenom ugotoviti zanesljivost testa. Sorazmerno prisotni so vsi deli predmeta merjenja in postavke testa so zanje relevantne. Korelacija rezultatov v dveh intervalih meritev je statistično pomembna in se giblje v razponu 0,91-0,94. Testi Childfit zadoščajo kriterijem veljavnosti in zanesljivosti ter so uporabni za merjenje motoričnih dosežkov mlajših in predšolskih otrok. To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons CC BY Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna. Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.
doi:10.18690/rei.12.4.249-263.2019 fatcat:owjny4vbpjhzxlqn2iyhvarzfi