Praxe digitálního forenzního vyšetřování v České republice a norma ISO/IEC 27037:2012

Jaromír Veber, Zdeněk Smutný, Ladislav Vyskočil
2015 Acta Informatica Pragensia  
Digitální forenzní vyšetřování prodělalo v uplynulých dvou dekádách velkou proměnu. Důvodem je jak technologický pokrok, tak již naprosto běžné používání ICT ve společnosti. Tento článek se zabývá standardizaci postupů sběru digitálních stop v souvislosti s normou ISO/IEC 27037:2012. V článku jsou prezentovány některé důležité principy uvedené v normě. Dále jsou představeny názory dvou expertů z České republiky – vyšetřovatele kriminální policie a analytika forenzní laboratoře. Jsou uvedeny
more » ... ch zkušenosti z praxe, týkající se sběru a analýzy digitálních stop, a dále diskutovány jejich názory na obsah normy. Na tomto základě je možné poukázat na neshody mezi doporučeními uvedenými v normě a praxí. Dále jsou v článku obecná doporučení normy komentována s odkazem na některé základní postupy při zajišťování digitálních stop v České republice.
doi:10.18267/j.aip.72 fatcat:m2ippnh3gjajroz3l3rtsazeey