Antoni Lange – propagator literatury francuskiej. Listy do Adama Wiślickiego (opracowanie tekstologiczne Aleksandra Kasica)

Aleksandra Kasica
2013 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
doi:10.12775/se.2013.0012 fatcat:surhkg3f75gy3hpxwzvryps66q