Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler

Ulf Stridbeck, Aslak Syse, Pelle Nilsson, Johan Wikström, Knut Wester
2020 Tidsskrift for Rettsvitenskap  
doi:10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03 fatcat:jmcjat7q5rf2zhawldbhahuqli