De totstandkoming van de introductieprijs bij IPO'S

M. J. Van Den Assem, R. A. J. Haanen, R. E. Krol, G. J. A. M. Van Logtestijn, N. L. Van Der Sar
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Aan de hand van bevindingen van veertig diepte-interviews met direct betrokken bestuurders verschaffen we inzicht in het proces van de totstandkoming van de introductieprijs bij een beursgang. Onze resultaten betreffen eerste waarde-indicaties, de modelmatige waardering, tussentijdse ontwikkelingen en de keuze van de uiteindelijke prijs van een aandelenintroductie. Opvallend blijkt de invloed van premarketing en de hiermee verkregen informatievoorsprong voor de begeleidende bank versus de
more » ... ank versus de beursgaande onderneming. We stellen dat een formelere inrichting van het premarketingproces wenselijk is. Niet alleen ten behoeve van de oorspronkelijke aandeelhouders, maar ruimer gesteld met het oog op de efficiëntie van de primaire markt.
doi:10.5117/mab.78.16887 fatcat:3zq6iisofne7vda3ugu6h26hzu