Metropolie i regiony: zwycięzcy i pokonani

Piotr Gutowski
2020 Ruch Filozoficzny  
Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego reforma polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w 2019 roku, określana jako Konstytucja dla Nauki lub Ustawa 2.0, ma zrealizować kilka zasadniczych celów: 1) wprowadzić nowy skuteczniejszy model zarządzania uczelniami, 2) zwiększyć finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, 3) doprowadzić do zrównoważenia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, 4) zmienić model kształcenia doktorów, 5) wprowadzić nowe ścieżki kariery
more » ... kariery akademickiej oraz 6) łączyć potencjał dyscyplin naukowych. Motywacja do zmian wyrażała się w przekonaniu twórców reformy, że rozwój polskiej nauki nie idzie w parze z rosnącą gospodarczo-polityczną pozycją Polski (ujawnia się to m.in. w niskiej pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach) i z niezaspokojonym zapotrzebowaniem na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w gospodarce. Powodem tego jest niska jakość badań naukowych i w efekcie także niska jakość dydaktyki, co z kolei ma swoją przyczynę w niezbyt wygórowanych wymaganiach dotyczących dorobku naukowego, jakiego oczekuje się od osób starających się o uzyskanie kolejnych stopni naukowych, tytułu profesora oraz awansów na wyższe stanowiska uczelniane. Wymienione cele mają być realizowane przez takie zapisy nowej ustawy, które wymuszą na osobach zarządzających uczelniami i na samych uczonych zmianę złych nawyków, np. w obszarze zatrudniania pracowników (nie tyle dobrych naukowo, ale "swoich") i publikowania (dużo i w byle jakich, głównie lokalnych wydawnictwach i czasopismach). Obecne przepisy mają skłaniać do dbałości o podnoszenie jakości Ruch FilozoFiczny LXXVI 2020 1
doi:10.12775/rf.2020.016 fatcat:w2ll2cq27bg5zg3sh4wpgilupu