Przegląd piśmiennictwa

Maciej Krzysztof Kluk
2017 Folia Cardiologica  
Czy migotanie przedsionków wpływa na wystąpienie innych niż udar niedokrwienny zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów sercowo-naczyniowych? Brytyjska metaanaliza 104 badań oceniających rokowanie u pacjentów z migotaniem przedsionków
doi:10.5603/fc.2016.0118 fatcat:gita4ltbibax3nusfcia4twtmq