Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334

Maciej Kokoszko
2007 Vox Patrum  
doi:10.31743/vp.6668 fatcat:g6cp6bzon5hsbjalvnittqpxxy