Apoptosis: The Role in the Pathogenesis of Infectious Diseases

Ergin AYAŞLIOĞLU, Ayşen GÜNEL ÖZCAN
2003 Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  
M ultiselüler organizmalarda hücre sayısının kontrolü, hücre çoğalması ve hücre ölümü arasındaki dengenin devamı ile sağlanır. Apopitoz, programlı ve fizyolojik bir ölüm şekli olması nedeniyle, bu dengenin sürdürülmesinde önemli rol oynar. Apopitoz, embriyogenez ve hormona bağlı atrofide gözlenen bir süreçtir. Ayrıca, apopitoz immün cevabın oluşmasında da önemli rol oynar. Fizyolojik hücre ölümü uzun yıllardır bilinen bir kavram olmasına rağmen, apopitoz terimi ilk kez 1972 yılında Kerr ve
more » ... ılında Kerr ve arkadaşlarının ölen hücrede gelişen karakteristik yapısal değişiklikleri belirlemeleri ve bu proçesi apopitoz olarak tanımlamaları ile kullanılmaya başlanmıştır [1] . Günümüzde hücre proliferasyonu kadar kompleks bir süreç olan hücre ölümü üzerinde önemle durulmakta, apopitozu düzenleyen mekanizmalar hızla açıklığa kavuşmakta, bu olayı uyaran veya inhibe eden birçok sinyal tanımlanmaktadır [2] [3] [4] .
doaj:97e0e79b98bb4185b9e636dbf3513423 fatcat:mnlxhh3iizcvld6v67v4f4xik4