Influence of Operating Environment Changing for Development of of Military Medical Service Capabilities
Vliv změn operačního prostředí na rozvoj schopností vojenského zdravotnictví

Richard Kraus, Milan Kubeša
2015 Vojenské rozhledy  
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na problematiku operačního použití sil a prostředků vojenského zdravotnictví v podmínkách proměnného operačního prostředí. Analyzuje jeho vývojové proměny a posuzuje jejich význam a vliv na aktuální a předpokládané trendy rozvoje schopností vojenského zdravotnictví v dlouhodobém horizontu. Autoři si kladou otázku, zda dynamika a rozsah proměn operačního prostředí budou představovat určující faktory pro zajištění interoperability s aliančními partnery a pro rozvoj
more » ... rtnery a pro rozvoj nových schopností vojenského zdravotnictví. Zamýšlí se nad významem dosud nepříliš zdůrazňované potřeby schopnosti operačního umění ve vojenském zdravotnictví, které vytváří předpoklad pro harmonizaci jeho strategických cílů s dlouhodobými aktivitami, které se dosud odehrávaly převážně na taktické úrovni. Abstract: The following thesis focuses on the issues regarding deployment of medical forces within the shifting operational environment. It analyzes its development stages and considers their meaning and influence on current and forecasted developments of military health capabilities in the long run. The authors' fundamental research question is to be whether the changes to the operational environment's dynamics and scope will substantiate as the defining factors for ensuring interoperability with Alliance partners, for the purposes of developing new type of medical capabilities needed. Moreover, the importance of a rarely emphasized role of operational art in military medicine is discussed. Such tool seems to be a key element for the harmonization of strategic objectives with long-term tactical activities. Klíčová slova: Vojenská zdravotnická služba, operační prostředí, bojové zabezpečení, léčebně odsunový systém, modulární přístup, interoperabilita, zkušenosti, trendy.
doi:10.3849/1210-3292.24.2015.03.159-171 fatcat:yq6ocjazjvhdrknq3v2m5okx5m