Agricultural Pesticides Used in Eskişehir and Kütahya Population Areas of Great Bustard (Otis tarda, Linnaeus, 1758)

Muharrem KARAKAYA, Mehmet Mahir KARATAŞ, Ünal ÖZELMAS
2017 Commagene Journal of Biology  
The habitat of the Great Bustard (Otis tarda, Linnaeus, 1758) in our country, due to the change of agricultural land to the natural and secondary steppe, nowadays constitutes mostly farmland. In addition to the pest control in the field of agriculture and indirectly to get more products from agricultural areas, wide variety of pesticides (Herbicides, Rodenticides, Insecticides, etc.) are used. In this study, it has been aimed to identify what agricultural pesticides are used in the living areas
more » ... in the living areas of the species and based on these findings the possible effects on this species are compared with the previous literature. This study was carried out in Eskişehir Aliken Important Nature Area and Kütahya Altıntaş Wildlife Development Area between March 2013 and May 2017. During the field survey in the habitat of great bustard, it was determined that 13 different active ingredients of herbicide, 3 different active ingredients of insecticide, and 2 different active ingredients of fungicide were used and these pesticides' photographs were taken and coordinates were noted. Finally, the written articles on the determined pesticide active ingredients were scanned and potential impacts on these endangered species are discussed Eskişehir ve Kütahya'daki Toy Kuşu (Otis tarda, Linnaeus, 1758)'nun Yaşam Alanlarında Kullanılan Tarımsal İlaçlar Özet: Ülkemizde Toy Kuşu (Otis tarda, Linnaeus, 1758)'nun yaşam alanları, doğal ve ikincil bozkırların tarım alanlarına dönüştürülmesinden dolayı, günümüzde çoğunlukla tarım arazileri oluşturmaktadır. Yine günümüzde tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele etmek ve dolaylı olarak tarım alanlarından daha fazla ürün almak için çok çeşitli tarım ilaçları (Herbisit, Rodentisit, İnsektisit vb.) kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu türün yaşam alanları içerisinde kullanılan tarım ilaçlarının neler olduğu belirlenerek elde edilen bulgularla literatür karşılaştırması da yapılarak bu ilaçların bu tür üzerindeki olası etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, Mart 2013-Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir ili Aliken Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve Kütahya İli Altıntaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) içinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları sırasında Toy kuşunun yaşam alanları içinde kullanılan 13 farklı herbisit aktif maddesi, 3 farklı insektisit aktif maddesi ve 2 farklı fungisit aktif maddesi belirlenmiş, fotoğraflanmış ve koordinatları alınmıştır. Son olarak belirlenen bu tarımsal ilaçların etken maddeleri üzerine yapılan makaleler taranmış ve nesli tehlikede olan bu tür üzerine oluşturacağı olası etkileri tartışılmıştır.
doi:10.31594/commagene.392116 fatcat:jt3xxlnnxrdu5hglmsvbpx37ze