Jednota, či rozmanitost? Kulturní cíle evropské audiovizuální politiky a jejich aplikace v prostředí české televizní scény

Václav Štětka
2007 Social Studies  
Tato stať zkoumá kulturní předpoklady a cíle evropské audiovizuální politiky, reprezentované především Směrnicí č. 89/552/EHS o Televizi bez hranic, a praktické výsledky této politiky v prostředí české televizní krajiny. V první části autor stručně rekapituluje přítomnost a charakter kulturních cílů ve vývoji evropské vysílací legislativy. Následně se zaměřuje na prezentaci a kritické zhodnocení dosavadních výsledků politiky programových kvót, obsažené v článcích 4 a 5 uvedené Směrnice, napříč
more » ... táty EU. Druhá část statě je věnována empirické případové studii implementace Směrnice o Televizi bez hranic do české mediální legislativy, přičemž si všímá zejména otázky, do jaké míry české televizní stanice naplňují kvóty na evropskou a nezávislou produkci. V závěrečné části je krátce diskutován aktuální proces přípravy nové Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, opět s důrazem na její kulturně-politické aspekty a vztah k existujícím koncepcím evropské kultury a identity.
doi:10.5817/soc2007-3-61 fatcat:vgwd3rgxuffrni5bq75ts5erfq