СТИЛІСТИКА ДЖАЗУ В АВТОРСЬКИХ ОБРОБКАХ НАРОДНОЇ ПІСНІ ВЕРОНІКИ ТОРМАХОВОЇ

Андрій СОЛОВЙОВ
2020 Humanities science current issues  
Андрій СОЛОВЙОВ, orcid.org/0000-0002-5208-2269 аспірант кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Суми, Україна) solovyshka2008@ukr.net СТИЛІСТИКА ДЖАЗУ В АВТОРСЬКИХ ОБРОБКАХ НАРОДНОЇ ПІСНІ ВЕРОНІКИ ТОРМАХОВОЇ Розглянуто жанрово-стильові особливості авторських обробок Вероніки Тормахової. Виявлено, що композиторка використовує широку палітру фольклорних народно-пісенних жанрів, втілює їхні сутнісні
more » ... ює їхні сутнісні музичні характеристики мовою джазової стилістики. Відповідно до мети у статті досліджено музично-стильові особливості акапельних обробок народної пісні для чоловічого ансамблю. Наукова новизна. Уперше здійснено розгляд обробки канта «Птичка-невеличка» та композиції «Щедрик» зі збірки обробок народних пісень 2020 року. Розкрито органічний зв'язок іманентних народно-пісенних ладових, метро-ритмічних, фактурних побудов з естрадно-джазовою стилістикою творчого доробку В. Тормахової. Методологія статті -комплексна гуманітарна, згідно з надбаннями сучасного мистецтвознавства. Особливого значення набуває емпіричний досвід, методи аналізу та синтезу. Висновки. Розкрито визначальну роль жанру обробки народної пісні для українських композиторів. Відзначено особливе ставлення до естрадно-джазових барв у царині вітчизняної академічної музики ХХ-ХХІ століть. Доведено, що обробки В. Тормахової демонструють безліч варіантів поєднання скарбів національної музики з елементами джазової стилістики. Стверджується висновок про природність такого симбіозу, який не є простим механічним доданком ознак класичного джазу з відомими народними мелодіями. Доведено, що специфіка індивідуального композиторського стилю пов'язана із втіленням принципів джазового мислення, що виявлене в органічному контексті фольклорного мелосу. Зазначено, що творчий меседж композиторки найбільш відповідно втілює майстерний колектив виконавців -акапельний гурт "ConCord". Ключові слова: фольклор, джаз, українські композитори, стиль, мелос, ритм, лад. Andriy SOLOVYOV, orcid.org/0000-0002-5208-2269 Graduate Student at the Department of Fine Arts, Musicology and Cultural Studies Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko (Sumy, Ukraine) solovyshka2008@ukr.net
doi:10.24919/2308-4863.2/32.214521 fatcat:gtt7hzxhjbhldpexuw2o7xy4hu