General evaluation of hard dental tissue and risk factors of dental caries in young people

Антоніна Михайлівна Політун, Наталія Сергіївна Марченко
2016 ScienceRise  
Медичні науки Scientific Journal «ScienceRise» №4/3(21)2016 16 1. Вступ Захворювання твердих тканин зубів нерідко починаються з вогнищевої демінералізації емалі, що призводять до виникнення карієсу зубів та його ускладнень [1, 2]. Прогнозування розвитку карієсу у молоді має важливе значення у визначенні та призначенні індивідуальних профілактичних заходів та їх подальший вплив в мінералізації твердих тканин зубів [1, [3][4][5]. Виходячи з літературних джерел, при прогнозуванні каріозної
more » ... і каріозної демінералізації необхідно ретельно обстежити пацієнта для виявлення першочергових чинників ризику розвитку карієсу зубів з включенням стану соматичного здоров'я [1, 2]. Місцевими чинниками виникнення карієсу твердих тканин є накопичення зубного нальоту, нераціональна гігієна, кількісний і якісний склад слини, резистентність емалі, збільшення кислотної активності карієсогенної мікрофлори, зниження місцевих захисних механізмів ротової порожнини [6]. На місцевому рівні достовірно обґрунтовано, що для розвитку каріозних уражень в порожнині рота повинні переважати процеси демінералізації над процесами ремінералізації, що таким чином виникає карієсогенна ситуація [6]. Обґрунтування дослідження Дослідження, проведені в різних регіонах країни, виявили, що в останні роки відзначається зростання необхідності підлітків та молоді у лікуванні зубів, спостерігається зниження кількості санованих, збільшується кількість ускладнень і число видалених постійних зубів [1]. Карієс зубів являється основною причиною передчасної втрати зубів серед населення різного віку і тому залишається найбільш вивчаємою стоматологічною хворобою, що має ряд невирішених задач [2, 3, 5, 7, 8] . Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань, зокрема карієсу зубів, серед осіб молодого віку достатньо висока і складає 90-95 % [9]. За даними ООН, молодь являє собою вікову групу від 16 до 25 років, до цієї категорії також відноситься студентство, що згідно з рекомендаціями ВОЗ, не належить до ключових груп епідеміологічного обстеження (3, 6, 12, 15, 35-44 та 60 років) [6]. У 2000 р. Європейський Союз підтвердив пріоритет здоров'я молоді в системі європейських цін-А. М. Політун, Н. С. Марченко У роботі наведено результати комплексного стоматологічного обстеження 135 осіб молодого віку. Визначено високу розповсюдженість карієсу (96,3±0,74 %) при значній його інтенсивності (8,87±0,39). Основними етіологічними факторами серед молоді, являються: нераціональне харчування (74,81±0,56 %), недостатня гігієна порожнини рота (59,27±0,73 %), наявність соматичних захворювань (40±0,30 %), шкідливі звички (31,85±0,24 %), зневага до спорту (48,88±0,36 %), хронічне психоемоційне напруження (38,51±0,29 %) Ключові слова: карієс зубів, інтенсивність карієсу, поширеність карієсу, чинники карієсу, молоді люди The prognostication of caries in youth is important for determination and prescription of individual prophylactic arrangements and its further influence on mineralization of the hard dental tissues. Aim of the work: the study of the prevalence and intensity of caries among the young people and determination of possible connection with the risk factor of caries development for further choice of the reasonable prophylactic arrangement. Materials and methods of research: epidemiological, clinical, statistic ones. Results of research: the article describes results of the comprehensive dental examination of 135 persons 18-25 years old. There was determined the high prevalence of caries (96,3±0,74 %) with considerable intensity (8,87±0,39). The main etiological factors among youth are: poor nutrition with prevalence of carbohydrate (74,81±0,56 %), lack of oral hygiene (59,27±0,73 %), quantitative and qualitative composition of oral fluid, presence of somatic diseases (40±0,30 %), bad habits (31,85±0,24 %), neglect of the sport (48,88±0,36 %), chronic emotional stress (38,51±0,29 %), due to the increased workload and related stress factors. Conclusions: the high prevalence (96,3±0,74 %) and intensity of carious process (8,87±0,39) is caused by the unsatisfactory state of oral cavity, ( 1,91±0,06) , under the influence of general factors (somatic diseases, stress, poor nutrition) the reactivity of protective mechanisms is lowered and the risk of dental morbidity of youth increases. So, it proves the necessity of elaboration and introduction of the active arrangements of primary prophylaxis directed on the raise of caries resistance of the hard dental tissues in young people
doi:10.15587/2313-8416.2016.67657 fatcat:4sm4fs6bendehk6t2sf77i2eey