Basic Model of a Control Assembly Drop in Nuclear Reactors

Radek Bulín, Michal Hajžman, Pavel Polach
2013 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
This paper is focused on the modelling and dynamic analysis of a nonlinear system representing a control assembly of the VVER 440/V213 nuclear reactor. A simple rigid body model intended for basic dynamic analyses is introduced. It contains the influences of the pressurized water and mainly the effects of possible control assembly contacts with guiding tubes inside the reactor. Another approach based on a complex multibody model is further described and the suitability of both modelling
more » ... h modelling approaches is discussed. Abstrakť Clánek je zaměřen na modelování a dynamickou analýzu nelineárního systému, který reprezentuje regulační orgán jaderného reaktoru VVER 440/V213. Je představen jednoduchý model tuhého tělesa určený pro základní dynamické analýzy. Model zahrnuje vliv stlačené vody a zejména vliv možných kontaktů regulačního orgánu s vodicími trubkami uvnitř reaktoru. Dále je popsán jiný přístup k modelování založený na komplexním multibody modelu a je diskutována vhodnost obou přístupů k modelování.
doi:10.22223/tr.2013-1/1927 fatcat:u5g7deb4crdpbb3hdilqedrc4y