Questions of Religious Freedom in the Observations of the Last Two Popes
Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů

Monika Menke
2016 Studia theologica  
Oblast svobody svědomí, náboženské svobody a ochrany lidských práv je v současnosti opět aktuální, především v kontextu vzniku nových vln netolerance, fundamentalismu či xenofobie v různých kulturách, evropskou civilizaci nevyjímaje. Apoštolský stolec se k těmto otázkám dlouhodobě vyjadřuje, především formou různých intervencí u mezinárodních organizací (OSN, 1 Rada Evropy, OBSE), při zahraničních cestách papežů, při setkání s diplomaty atp. Náboženství by v tomto rozměru nemělo být tím, co
more » ... ělo být tím, co rozděluje, ale spíše nástrojem míru, dialogu a kooperace mezi národy. Příspěvek si všímá některých signifikantních vyjádření v této oblasti u emeritního papeže Benedikta XVI. i současného papeže Františka. Oba papežové se k otázkám náboženské svobody vyjadřují také nepřímo, prostřednictvím svých diplomatů, tato vyjádření však nejsou předmětem naší analýzy.
doi:10.5507/sth.2016.020 fatcat:h4rvlelex5eldpgifq5whsv2m4