Sürdürülebilir Otel Paradigmasının, Turizm İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Nil KONYALILAR
2018 Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences  
Öz Bu yazının amacı, turizm işletmelerinde sürdürülebilir otel paradigmasının uygulanabilirliğini araştırmaktır. Çevre bilincinin hızla arttığı ve rekabetin gittikçe daha da zorlaştığı turizm pazarında sürdürülebilirliğin sürdürülebilirliği, turizm bilinci artırıcı işletmeler açısından önemli faydalar sağlayabilir. Çalışmanın evrenini Kocaeli Kartepe'de faaliyet gösteren 9 otelde çalışan 530 kişi oluşturuyor. Bu nedenle, örnek hesaplama tablosuna göre 345 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya
more » ... miştir. Çalışmaya katılanlardan elde edilen veriler için Sürdürülebilir Otel Paradigması Ölçeği ve Sürdürülebilirlik Uygulanabilirlik Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, çalışanların yaş değişkenlerinin, sürdürülebilirlik sağlanması açısından hizmet içi ve okul dışı eğitimlerin çevre üzerindeki artışına istatistiksel olarak etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, eğitimdeki artış ve çevre kirliliğinin yokluğu arasında da pozitif bir ilişki bulunmuştur. Tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre koruma alanında teşvik edilmesi arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Abstract The purpose of this article is to investigate the applicability of the sustainable hotel paradigm in tourism businesses. The successful continuity of sustainability and awareness raising of employees in the tourism market where environmental awareness is increasing rapidly and competition is becoming more and more difficult will provide significant benefits in terms of businesses. The universe of the work consists of 530 people working in 9 hotels operating in Kocaeli, Kartepe. Therefore, according to the sample of calculation table, 345 people have formed. The "Sustainable Hotel Paradigm Scale" and the "Sustainability Applicability Scale" used for the data will be obtained from participants in the study. As a result of the analyzes made, it was determined that the Özgün Araştırma Makalesi (Original Research Article) Geliş/
doi:10.17336/igusbd.308247 fatcat:eynir4unsnae7hsxkl7sfnizmi