O pożytkach z gniewnych ekspresji bólu. Przywrócona podmiotowość i perwersyjne pragnienie przynależności w kontekście opowiadań Thomasa Bernharda

Sebastian Porzuczek
2019 Wielogłos  
doi:10.4467/2084395xwi.19.026.11608 fatcat:q3cry7pzqnevrpkr5j3xfrhj6m