Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalına 2015 İle 2019 Yılları Arasında Başvuran Ensest Vakalarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi
Incest Cases Evaluated at Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Department of Forensic Medicine Between 2015-2019

Yeşim YETİŞ, Tuğrul KILIBOZ, Ayhan GÜNEŞ, Beycan DOĞAN, Ali Deniz ERBİL, Kenan KARBEYAZ
2022 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Ensest, geleneksel olarak akrabalığı olan aile bireyleri arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde adli makamlar tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan adli rapor istenilen ensest olgular çalışma kapsamına alınmıştır. Olgular yaş, cinsiyet, mağdur-sanığın eğitim ve iş durumu, ikamet edilen yer, mağdur sanık arasındaki ilişki, eylemin gerçekleştiği yer, hamilelik durumu, ilk başvuru
more » ... , eylemin aşaması açısından değerlendirilmiştir. 2015-2019 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Ana Bilim Dalı'nca rapor düzenlenen 661 cinsel saldırı olgusunun 64'ünün ensest olduğu belirlenmiştir. Olguların 9'unun (% 14,1) erkek, 55'inin (% 85,9) kadın olduğu saptanmış olup mağdurların en küçüğünün 8, en büyüğünün 32 yaşında olduğu ve yaş ortalamalarının 15.4±5.1 olduğu belirlenmiştir. 17 mağdurun (% 26,6) ise 12 yaşını doldurmadığı belirlenmiştir. Sunulan çalışmada Adli Tıp Ana Bilim Dalımıza yansıyan ensest olgularının özelliklerinin literatürle uyumlu bulunmuştur. Ensest ile ilgili daha fazla makale sunulması gerektiği düşünülmüştür.
doi:10.20515/otd.1161224 fatcat:qtctlsv6p5hj3fjkv7yzcyop6y