Books received

Editorial Office
1975 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
Die boekie bevat 'n sam ebundeling van 'n aantal referate en artikels wat elk "binne die een of ander bestek ontstaan en daar gefunksioneer het," en nou "in 'n nuwe bestek byeengebring is". Verskillende onderwerpe word hier aangesny, soos norm atiw iteit in die kuns, Bybelvertaling en skoonheid van die Bybel, die werke van die Sestigers, Langenhoven, Elizabeth Eybers, Bertha Smit, verbonde literatuur in A frikaans en die vryheid van die skrywer.
doi:10.4102/koers.v40i3.832 fatcat:xuo7uw3uonegvcofmhvj2cgv3e