Licensed integrated examination "Step 1. medicine" in the bogomolets national medical university as education quality control indicator

Nataliya Obernikhina, Lesya Yanitskaya, Tetyana Sanzhur, Tetyana Pradiy
2018 ScienceRise Pedagogical Education  
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ІСПИТ «КРОК 1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯК ІНДИКАТОР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ © Н. В. Оберніхіна, Л. В. Яніцька, Т. С. Санжур, Т. П. Прадій У дослідженні проведено аналіз складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (ЛІІ «Крок-1. ЗЛП») в Україні у 2017р. Розглянуто результати складання іспиту студентами -громадянами України, іноземними студентами, що
more » ... дентами, що навчаються російською та англійською мовами в вищих медичних навчальних закладах (ВМНЗ) країни. Показано більш успішні результати складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» студентами -громадянами України МВНЗ. Більш детально розглянуто результати Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ імені О.О. Богомольця) в розрізі результатів складання інших вищих медичних навчальних закладів країни. Показано, що НМУ імені О.О. Богомольця має високі показники успішності складання іспиту в порівнянні з іншими ВМНЗ України. Проаналізовано складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами медичних №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного факультету та факультету підготовки лікарів збройних сил України (ФПЛЗСУ) у НМУ імені О.О. Богомольця. Показано, що студенти медичних №1, 2 факультетів мають значно вищі результати складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» у порівнянні з медичними № 3, 4 факультетами, медико-психологічним факультетом та ФПЛЗСУ. Проведено порівняння результатів складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» студентами -громадянами України ВМНЗ та результати складання іспиту НМУ імені О.О. Богомольця з 2015-2016 р.р. Показано, що більш успішно було складено ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» у 2016 році. Розглянуто та проаналізовано складання іспиту за субтестами, які входять до складу ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». Показано, що кращі результати показали студенти НМУ імені О.О. Богомольця саме з дисципліни «фармакологія», що відповідає загальним результатам іспиту в країні. Більш детально проаналізовано результати складання студентами медичного №2 факультету НМУ імені О.О. Богомольця кожної дисципліни, яка включена до ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка». Результати представлено у вигляді аналітичних таблиць Ключові слова: ЛІІ «Крок 1. ЗЛП», НМУ імені О.О. Богомольця, аналіз результатів складання іспиту Рекомендовано до публікації д-р пед. наук Цехмістер Я. В. Дата надходження рукопису 15.03.2018 Оберніхіна Наталія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший викладач, кафедра біоорганічної та біологічної хімії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бул. Шевченка, 13, Яніцька Леся Василівна, кандидат біологічних наук, доцент, кафедра біоорганічної та біологічної хімії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бул. Шевченка, 13, м. Київ,
doi:10.15587/2519-4984.2018.130216 fatcat:y2hhh54i7nd37g4iu3vjrg26om