Place of Protirelin Stimulation Test In Canine Hypothyroidism Diagnosis
Köpeklerde Hipotiroidizm Teşhisinde Protirelin Stimulasyon Testinin Yeri

Duygu ÇAKIROĞLU, A. Arda SANCAK, Yücel MERAL, Didem KAZANCI
2007 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Hipotiroidizm köpeklerde sık görülen bir endokrinopatidir. Teşhiste ilk seçenek olan TSH stimulasyon testi zor ve pahalı bir testtir. Bu çalışmada klinik olarak hipotiroidi semptomları gösteren 10 köpekte TRH stimulasyon testi uygulanmıştır. Bunlardan düşük bazal TT4 değerine sahip 3 köpeğin normal TRH stimulasyonu gösterdiği, 3 köpeğin hem bazal TT4 değerlerinin hem de stimulasyon düzeyinin normal olduğu, normal bazal TT4 seviyelerine sahip dört köpeğin ise yeterli stimulasyon vermediği
more » ... ulasyon vermediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, TRH stimulasyon testinin, hipotiroidizm ihtimalini güvenilir şekilde ekarte ettiği, fakat TRH stimülasyon testi sonucunda yetersiz uyarımın, hipotiroidizm şüpheli olarak değerlendirilebileceğinden yola çıkılarak, TSH stimülasyon testinin hem pahalı olması, hem de bulunamaması nedeniyle, Protirelinin köpeklerdeki hipotiroidizmin ön tanısı için kullanılabileceği kanısına varıldı. Anahtar sözcükler: Tiroid fonksiyonları, TRH (tirotiropin-salan hormon), Protirelin, Köpek
doi:10.9775/kvfd.2007.30-a fatcat:sanf6yrjdnhqzdtnlhd3r37lgm