Izobraževanje podjetnikov

Jaka Vadnjal
2005 AS: Andragoška Spoznanja  
V prispevku avtor predstav!ja nekatere podatke o stanju izobrazenosti in izobrazevanja v slovenskih malih in srednjih podjetjih ter ocenjnuje vpliv izobrazevanja na uspeh podjetnistva. Ugotavlja, daje kakovostne ponudbe podjetniskega izobrazevanja se vedno premalo, ceravno je prakticno v vseh raziskavah ugotovljeno, da visja stopnja izobrazenosti podjetnikov prispeva k njihovemu veejemu uspehu. Podjetniki se se ne zavedajo dovolj pomena izobrazenosti za doseganje poslovnih ci!jev in tako mnoga
more » ... !jev in tako mnoga podrocja znanj in sposobnosti zanemarjajo. Avtor v sklepnem delu prispevka ugotav!ja, da bi se drzava morala lotiti nadajnjega razvoja podjetnistva nacrtno, tako da bi v solski sistem pripeljala poslovne (podjetniske) ucne vsebine kot del rednega programa in v proracunu namenila del sredstev za nacrtno spodbujanje izobrazevanja podjetnikov.
doi:10.4312/as.11.1.18-32 fatcat:n2brnfzwgjfofd333quvphfbyi