Instituciones públicas e instrumentos privados de protección: una perspectiva de conjunto

Manuela Durán Bernardino
2015 ZERBITZUAN  
Azterlan honen xedea da mendetasun egoeran dauden pertsona eta berauen zaintzaileen premiei aurre egitean Gizarte Segurantza, gizarte-zerbitzu eta Osasun Sistema Nazionalak eskaini izandako estaldura aztertzea. Horretaz gain, antzeman nahi dira instituzio bakoitzak egungo aldaketa soziodemografiko eta ekonomikoen aurrean agerian dituzten gabeziak; gaur egun, mendeko diren pertsonen babesean betetzen dituzten rolak aztertzea; eta azkenik, proposamen batzuek bideratzen dira babes sozialeko
more » ... es sozialeko sistemaren eraginkortasun eta efizientzia globala sustatzeko. Horretaz gain, noski, oso kontuan hartzen da kolektibo horren babesean familietako zaintzaileen ezinbestekoa tradizionala izan den rol hori, eta baita ere azken urteotan baliabide pribatuek hartutako dimentsio garrantzitsua. Gako-hitzak: Autonomia pertsonala, mendetasuna, epe luzeko zainketak, babes publikoa, babes pribatua.
doi:10.5569/1134-7147.60.06 fatcat:zjfia2bbh5hebfajzon7k4lexe