Jared Diamond and Peter Turchin: Two contemporary theories of social collapse

Aleksandar Gajic
2014 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Институт за европске студије Tрг Николе Пашића 11, Београд, Србија Е-адреса: romero@eunet.rs САЖЕТАК: Теорије о друштвеном колапсу нису само карактеристични погледи који одликују друштва захваћена дубоком кризом, већ пре свега израз нестанка уверења у напредак и централни значај цивилизације у којој се живи. Ове теорије прате процес пропадања људских друштава, опадања цивилизацијских моћи и губљења културних вредности, који се завршава њиховим потпуним нестанком. У раду се дефинише предмет
more » ... финише предмет изучавања и даје преглед историје ових теорија и њихових савремених врста, узимајући за критеријум главне узроке колапса око којих се граде теоријска објашњења. Након осврта на савремене мултифакторске анализе, пре свега у оквиру науке о комплексним системима, прелази се на две атипичне а веома плодотворне савремене теорије друштвеног колапса које се детаљно обрађују: теорију Џареда Дајмонда која у односу на енвироменталистичке проблеме као централне посматра и друге варијабле које могу да доведу до друштвеног слома, те на теорију Питера Турчина која, ревитализујући савременим научним достигнућима класичну теорију Ибн Халдуна о "асабији" (групном осећању, духу заједништва), друштвене колапсе види као крајњу последицу слабљења кохезије коју даје асабија. Завршни део рада даје критички осврт на ове теорије, њихов однос према класичним теоријама друштвеног слома (пре свега, оне Тојнбијеве) и указује на њихову међусобну плодотворну комплементарност. КЉУЧНЕ РЕЧИ: друштвени колапс, цикличне теорије цивилизације, Арнолд Тојнби, Џаред Дајмонд, еколошке катастрофе, Питер Турчин, асабија Цикличне теорије о расту, стагнирању и пропадању људских друштва, па и читавих цивилизација, нису само карактеристични погледи који се јављају у друштвима захваћеним дубоком кризом [Carr 1961: 37]; у њима UDC 316.722(100) UDC 008 * Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179.014 који финансира Министарство за науку и просвету Републике Србије.
doi:10.2298/zmsdn1446085g fatcat:dtxuw2bb2nblbpma4e5zh2d5ni