Ochrona zabytkowego dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej (część II)

Piotr Chrzczonowicz
2018 Studia Iuridica Toruniensia  
doi:10.12775/sit.2017.028 fatcat:esqe5j5i3zfnvnn5wgiphixjqi