Konsolidacja uczelni jako przykład zmiany strategicznej

Tomasz Sobczak, Irena Łącka
2011 Przegląd Organizacji  
W pracy przedstawiono proces konsolidacji dwóch autonomicznych uczelni jako zmianę strategiczną. Opisano siły hamujące i wspomagające ten proces. Zidentyfikowano działania, jakie podjęto w ramach konsolidacji, wykorzystując strukturę procesu zmian zaproponowaną przez Z. Mikołajczyk. Zwrócono uwagę na wystąpienie efektów edukacyjnych będących wynikiem połączenia uczelni. Zbyt krótki okres funkcjonowania nowej uczelni nie wywołał innych, łatwych w identyfikacji efektów konsolidacji. Zaobserwowano
more » ... objawy przekształcania się konsolidacji w inkorporację, gdyż coraz wyraźniej uwidacznia się przewaga jednej z uczelni.
doi:10.33141/po.2011.11.08 fatcat:7w7lzo2gh5evxm432uocayw32y