High efficiency design approach of a LLC resonant converter for on-board electrical vehicle battery charge applications

Sevilay Çetin
2017 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz In this study, an optimal design procedure of inductor-inductorcapacitor (LLC) resonant converter for on-board electrical vehicle (EV) battery charge applications based on high efficiency is proposed. In the design procedure, lithium-ion battery cells are used due to their high power density, higher voltage and current rates compared to a leadacid battery cells. Thus, LLC resonant converter should be regulated the output voltage in a wide voltage range with different load conditions
more » ... conditions according to typical charging profile of lithium-ion battery. For the design procedure, basic operation characteristics of LLC resonant converter is defined and operation regions are discussed in terms of high efficiency. The operation regions of LLC resonant converter are discussed to regulate wide output voltage range. In order to reach high efficiency optimal design, efficiency calculations based on Saber simulation are extracted for discussed operation regions. The best efficiency values are obtained for the operation of above-below resonance. Finally, soft switching operation of the LLC resonant converter is validated by Saber simulation for wide output voltage range and with changing load current. Bu çalışmada, elektrikli araç (EV) yerleşik batarya şarj uygulamaları için indüktör-indüktör-kapasitor (LLC) rezonanslı bir dönüştürücünün yüksek verime dayalı optimum tasarım metodu sunulmuştur. Tasarım metodunda, lead-acid batarya hücreleri ile kıyaslandığında, yüksek güç yoğunluğu, yüksek akım ve gerilim değerlerine sahip olmaları gibi avantajları doğrultusunda lithium-ion batarya hücreleri kullanılmıştır. Böylece, LLC rezonanslı dönüştürücü, lithium-ion batarya şarj karakteristiğine göre geniş bir çıkış gerilimi aralığını farklı yük değerleri için regüle edebilmelidir. Tasarım yönteminde, LLC rezonanslı dönüştürücünün temel çalışma prensibi tanımlanmıştır ve çalışma bölgeleri yüksek verim açısından tartışılmıştır. LLC rezonanslı dönüştürücü, geniş bir aralıkta çıkış geriliminin regülasyonunu sağlayabilmesi için çalışma bölgeleri incelenmiştir. Yüksek verimli optimum tasarım yaklaşımına ulaşmak için çalışma durumlarına ait verim hesaplamaları Saber simülasyonu yardımı ile çıkarılmıştır. En iyi verim değerleri, rezonans frekansının hem altı hem üstü çalışma durumu için belirlenmiştir. Son olarak tasarlanan LLC rezonanslı dönüştürücünün yumuşak anahtarlamalı çalışması geniş bir gerilim ve yük aralığı için Saber simülasyonu ile doğrulanmıştır.
doi:10.5505/pajes.2016.56198 fatcat:i4dzegdjrrd3rmt4jl6k3ihpom