The neutrophile to lymphocyte ratio and mean platelet volume with Gensini score in patients with acute myocardial infarction

Fatma Coskun, Murat Sucu, Nur Aksoy, Orhan Ozer
2015 Gaziantep medical journal  
The aim of the present study was to investigate the relationship between the coronary artery severity and neutrophile to lymphocyte ratio (N/L) and also mean platelet volume (MPV) in patients with myocardial infarction (MI). 203 MI with ST elevation (STEMI) patients and 62 MI without ST elevation (NSTEMI) patients were included and retrospectively analyzed in the study. The severity of the coronary artery disease was assessed according to the Gensini score. Neutrophil counts were 12.5±4.1 and
more » ... were 12.5±4.1 and 11.3±3.1 in the STEMI and NSTEMI groups respectively(p=0.045). N/L ratio was 5.1±6.0 and 5.2±6.0 respectively (p=0.85) and MPV was 8.6±1.2 and 8.4±1.0 respectively (p=0.44). Mean Gensini score was 36.8±16.1 in the STEMI group and 29.7±13.9 in the NSTEMI group (p<0.002). MPV was significantly correlated with Gensini score but there was no significant correlation between the N/L ratio and Gensini score in the STEMI group(r=0.07, p=0.27 and r=0.17, p=0.01 respectively). In the NSTEMI group, correlation of neither N/L ratio nor MPV with Gensini score was not detected (r=0.12, p=0.33 and r=0.08, p=0.53 respectively). MPV is a valuable parameter to predict coronary artery severity assessed based on the Gensini score in the STEMI patients. Özet Bu çalışmanın amacı miyokard infarktüslü(MI) hastalarda, koroner arter hastalığı ciddiyeti ile nötrofil/lenfosit (N/L) oranı ve ortalama platelet hacmi(MVP) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 203 tane ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsü(STEMI) ve 62 tane ST segment elevasyonu olmayan miyokard infarktüsü(NSTEMI) hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Koroner arter hastalığı ciddiyeti Gensini skoru hesaplanarak belirlendi. STEMI ve NSTEMI gruplarında sırasıyla; lökosit sayısı 12.5±4.1 ve 11.3±3.1 (p=0.045), N/L oranı 5.1±6.0 ve 5.2±6.0 (p=0.85), MPV 8.6±1.2 ve 8.4±1.0 (p=0.44) olarak tespit edildi. Ortalama Gensini skoru, STEMI ve NSTEMI gruplarında sırasıyla; 36.8±16.1 ve 29.7±13.9 (p<0.002) bulundu. STEMI gurubunda N/L oranı ve Gensini skoru arasında anlamlı bir korelasyon bulunmazken MPV ve Gensini skoru arasında anlamlı pozitif bir korelasyon saptandı(sırasıyla r=0.07, p=0.27 ve r=0.17, p=0.01). NSTEMI grubunda ise hem N/L oranı hem de MPV ile Gensini skoru arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı(sırasıyla r=0.12, p=0.33 ve r=0.08, p=0.53). Sonuç olarak bu çalışmaya göre; MPV STEMI hastalarında, koroner arter hastalığının yaygınlığı ve ciddiyeti hakkında bilgi verebilecek bir parametre olarak düşünülebilir. Anahtar kelimeler Gensini skoru, miyokard infarktüsü, MPV
doi:10.5455/gmj-30-174701 fatcat:fyomyskw5rbihhsh3ksm3b2eru