Preliminary ruling in Serbian civil procedure

Salma Marija
2012 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Марија Салма, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА Сажетак: У раду се разматрају одредбе важећег Закона о парничном поступку које допуштају да се првостепени суд поводом парнице у току обрати Врховном касационом суду ради заузимања правног става по правилима поступка утврђивања начелних ставова, уколико је реч о правној ствари поводом које нижестепена судска пракса није уједначена. Ово решење закона је анализирано у светлу примену начела
more » ... о независности судства. Кључне речи: претходно решавање правног питања пред Врховним касационим судом, прецедентно право, претходно правно питање.
doi:10.5937/zrpfns46-1905 fatcat:zjskf44mkvg7pnkrda246ne76e