Standards for seismic security during blasting in quarries

Денис Вікторович Хлевнюк, Віктор Вікторович Бойко, Анатолій Олександрович Кузьменко
2017 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu: Tehnìčnì Nauki  
Д.В. Хлевнюк, аспір. В.В. Бойко, д.т.н., проф. А.О. Кузьменко, к.т.н. Інститут гідромеханіки НАНУ Норми сейсмічної безпеки при проведені вибухових робіт на кар'єрах На підставі аналізу експериментальних даних розглянуто схему поширення сейсмічних хвиль у реальних шахтах та різні існуючі методи розрахунків сейсмобезопасних та безпечних масових відстаней в цих специфічних обставинах вибухових робіт. Використання національних стандартів (кодексів) вибухової сейсмічної безпеки США, Австралії,
more » ... А, Австралії, Німеччини, Швейцарії та інших. Проаналізовано ступінь відповідності закону подібності між сейсмічним ефектом вибухів при різних масах вибухових речовин. Результати статистичного та графічного аналізу методів обробки та подання експериментальних даних сейсмічного ефекту як миттєвої та короткочасної вибухової роботи вибухових зарядів. Встановлено, що як ступінь дотримання закону подібності, так і точності розрахункових параметрів сейсмічних хвиль з формулою М. А. Садовського, що є основою формули для Кодексу 4704: 2008 Український Стандарт, дає найкращі результати у порівнянні з аналогічними залежностями в іноземних країни Показано, що параметри сейсмічної хвилі, які розраховуються за формулою Бюро гірничих робіт на відстанях епіцентрів США, що перевищують 800 метрів, в півтора рази більші, ніж дані з фактичних значень за Добрянським вапняковим кар'єром. Доведено, що використання закону подібності у термінах Добрянського вапнякового кар'єру дозволяє більш точно визначити рівень сейсмічної небезпеки та більш обґрунтовано прогнозувати результат сейсмічного ефекту від вибухових робіт, а закон є ефективним для моделювання вибухів заряду в дослідженні. Ефективність вибухових робіт на гірничодобувних підприємствах багато в чому визначається станом законодавчої та процесуальної документації. Відомо, що основними нормативними документами, що регулюють проведення вибухових робіт, є "Правила безпеки поводження з вибуховими матеріалами для промислового використання" та державними стандартами України. Реалізація цих правил в нашій державі є обов'язковою для всіх міністерств, відомств, підприємств та організацій, які займаються вибуховими операціями. У інших країнах, таких як США, Австралія, Німеччина, Швейцарія, також існують стандарти сейсмічної безпеки при виконанні техногенних вибухів. Об'єднання цих правил, в тому числі в Україні, полягає в тому, що сейсмічний вибух критеріїв оцінки для захисту будівельшвидкість і частота коливань. Ключові слова: норми сейсмобезпеки будівель і споруд; сейсмічний ефект вибуху; закон динамічної подібності; швидкість зміщення часток ґрунту; приведена відстань. Вступ. Ефективність підривних робіт на гірничовидобувних підприємствах у значній мірі визначається станом нормативно-правової і методичної документації. Відомо, що основними нормативними документами (НД), які регламентують ведення підривних робіт є «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (п.6.9) та Державні стандарти України [1][2][3][4][5]. Виконання цих НД в нашій Державі є обов'язковим для всіх міністерств, відомств, підприємств і організацій, які займаються підривними роботами. В інших державах, таких як США, Австралія, Німеччина, Швейцарія також існують норми сейсмічної безпеки при виконанні техногенних вибухів. Об'єднуючим цих норм, в т.ч. Держави України є те, що критеріями оцінки сейсмобезпеки вибуху для охоронних будівель є швидкості коливань та її частота рис.1. Рис. 1. Національні норми сейсмобезпеки при проведенні вибухових робіт. Графіки допустимих норм: 1 -США; 2 -Австралія; 3 -DIN 4150 (Німеччина); 4 -Швейцарія, 5 -ДСТУ 4704-2008 (Україна)
doi:10.26642/tn-2017-2(80)-214-224 fatcat:nyuao6odobbhjh4jmspx23skfi