Avrupa Birliğinde Bölgeselleşme ve Bölge Yönetimleri Sorunu

ÖZEL Mehmet
2004 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Niğde Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ••• Özet Ekonomik bir Topluluk olarak doğan Avrupa Birliği (AB), bugün bir siyasal birlik biçimi almanın nihai aşamasındadır. AB, bu belirtilen son şeklini alırken, Birlik içindeki (kurucu) unsurlar (ulus-devletler, eyaletler -bölgeler-, yerel yönetimler), kendi konumlarını sağlama alma, varlıklarını sağlam temeller üzerinde sürdürme uğraşı içinde bulunmaktalar. Doğaldır ki, Birlik de, bu unsurların siyasal ve/veya ekonomik gücüne göre bir
more » ... mik gücüne göre bir şekil alacaktır. Bu çalışma, AB 'nin Birlik, ulus-devletler ve bölgeler temelinde üç düzeyli bir siyasal yapılanma göstereceği iddiasındadır. Bu çerçevede çalışma, AB içindeki bölgeselleşmeye yönelik kurumsallaşma ve bölge yönetimlerinin konumunu değerlendirmektedir. Abstract The European Union (EU), which was established as an economic structure, has turned out to be a political form eventually. The establishing elements of the EU, which are the nation-states, states, regions and local administrations, tend to strengthen their current positions and keep on their existence in astronger position while the EU gets into today's form. Naturally, the Union is formed according to the political and/or economic power of these parties. This study C1aims that the EU is a three-Ievel political structure which consists of the Union, state and regions. In this frame, it discusses the state of regional administrations and regional institutionalisation within the EU.
doi:10.1501/sbfder_0000001503 fatcat:zldmcz7ylvcijf2vrxic7zxyky