AGRICULTURAL COOPERATIVE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

L.V. Yarema
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Сільськогосподарські кооперативи: проблеми і перспективи Ярема Л.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» У статті проаналізовано суть, значення та проблеми функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, їхній вплив на розвиток сільських територій. Запропоновано заходи щодо формування ефективних умов для розвитку
more » ... для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як невід'ємного складника агропромислового комплексу України. Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільські території, кооперація, виробничий кооператив, сільське господарство. Ярема Л.В. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В статье проанализированы суть, значение и проблемы функционирования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, их влияние на развитие сельских территорий. Предложены меры по формированию эффективных условий для развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов как неотъемлемой составляющей агропромышленного комплекса Украины. Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, сельские территории, кооперация, производственный кооператив, сельское хозяйство. Yarema L.V. AGRICULTURAL COOPERATIVE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES The essence, significance and problems of functioning of agricultural servicing cooperatives functioning and their impact on the development of rural areas are analyzed; measures to create effective conditions for the development of agricultural service cooperatives as an integral part of the agro-industrial complex of Ukraine are proposed.
doi:10.32782/2524-0072/2018-19-41 fatcat:qwfygbifi5h5rg4hijrhawqb3m