Effect of combined nicotinamide, acetyl-L-carnitine and α-lipoic acid action on separate links of carbohydrate metabolism under experimental type 2 diabetes
Вплив сумісної дії нікотинаміду, ацетил-L-карнітину і α-ліпоєвої кислоти на окремі ланки обміну вуглеводів за експериментального діабету 2 типу

Iu. T. Sergiichuk, T. M. Tykhonenko, M. M. Guzyk, L. V. Yanitska, T. M. Kuchmerovska
2014 Біологічні студії  
Досліджено сумісний вплив нікотинаміду, ацетил-L-карнітину і α-ліпоєвої кислоти на стан окремих ланок вуглеводного обміну в мозку, серці та печінці щурів за умов цукрового діабету 2 типу. Сумісне введення нікотинаміду, ацетил-L-карнітину та α-ліпоєвої кислоти призводило до часткового зниження рівня гіперглікемії у щурів. За дії досліджуваних сполук активності гексокінази та глюкокінази, які були знижені за діабету на 62 і 84 % відповідно, порівняно з контролем, частково нормалізувалися. Вміст
more » ... лізувалися. Вміст NAD у мозку, серці та печінці щурів, хворих на діабет, знижувався на 46, 52 і 36 %, а введення досліджуваних сполук його підвищувало, особливо в печінці. Виявлено, що співвідношення вільних NAD/NADH і NADP/NADPH пар за діабету були знижені в мозку, печінці та серці порівняно з контролем. Редоксстан у цих тканинах нормалізувався за дії досліджуваних сполук. За діабету концентрація амінокислот у сироватці крові щурів змінювалася і частково нормалізувалася за дії досліджуваних сполук. Отже, сумісна дія досліджуваних сполук є більш ефективною, що може знайти застосування у корекції виявлених порушень окремих ланок обміну вуглеводів та енергетичного стану за цукрового діабету 2 типу. Ключові слова: експериментальний цукровий діабет 2 типу, нікотинамід, ацетил-L-карнітин, α-ліпоєва кислота, обмін вуглеводів. ВСТУП Цукровий діабет 2 типу (ЦД) є багатофакторним захворюванням, яке призводить до зниження тривалості й погіршення якості життя пацієнтів. Актуальність дослідження цієї патології полягає в тому, що з кожним роком у світі швидкими темпами зростає кількість хворих на ЦД, а за прогнозами до 2030 року вона може досягти Biol. Stud. 2014: 8(3-4); 41-52 •
doi:10.30970/sbi.0803.391 fatcat:tr2wa63osfbbpkwqu372h5e3uq