Yozgat İlinin Organ Bağış Profili

Özlem ŞAHİN
2017 Researcher Social Science Studies  
Amaç: Günümüzde cerrahi prosedür, tıbbi teknoloji ve immunosupresif tedavi rejimlerindeki gelişmeler organ nakli yapılan hasta sayısı ve başarı oranını giderek artırmaktadır. Organ naklinde, nakil yapılan hasta sayısı ve başarı oranında artışa rağmen, organ bağışı yapanların sayısında istenilen artış sağlanamamaktadır. Durum tespiti için yapılan bu çalışma, Yozgat ilindeki organ bağışı sayı ve oranlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2012-Ağustos 2017 tarihleri arasında
more » ... ihleri arasında Yozgat'ta organ bağışında bulunan kişi kayıtlarını değerlendirmek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Türkiye organ ve doku bağış sisteminde yer alan veriler, organ bağışında bulunan kişi sayısı, organ sayısı, organ türü ve donör sayısı bakımından incelenmiştir. Veriler sayı ve yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: İncelenen kayıtlarda toplam 1.288 kişinin organ bağışında bulunduğu, bağış yapan bireylerin %60'ının kadın, %40'nın erkek olduğu, bağışlanan organ sayısının ise, 21.681 adet olduğu saptanmıştır. Bağışlanan organların %5.94' ünün (1.288) akciğer, böbrek, ince bağırsak, kalp, karaciğer ve kornea olduğu, %5,90' unun (1.280) pankreas, %3.36'sının (730) uterus ve %55.14'ünün (11.951) diğer organlar olduğu belirlenmiştir. Belirlenen süre zarfında 2 adet donör olduğu ve kalp hariç tüm organların nakil alındığı bulunmuştur. Sonuç: Yozgat ilinin organ bağışı konusunda yetersiz olduğu edilmiştir. Bu nedenle bağış ve nakil sayılarını artırmak için, organ bağışına engel olan durumların tespit edilmesi, toplumun organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi, tanıtım ve kampanyaların düzenlenmesi önerilebilir. Organ bağışı Organ nakli Yozgat ili Abstract Keywords Aim:Today, surgical procedures, medical technology, and improvements in immunosuppressive treatment regimens have increased the number of patients transplanted and the success rate. Despite the increase in the number of transplant patients and the successrate in organ transplantation, there isn't required increase in the number of organ donors. To status/sitution determination done this study aimed to determine the number and rates of organ donation in Yozgat province. Method:This study was carried out retrospectively in order to evaluate there cords of persons who have donate dorgans in Yozgat
doi:10.18301/rss.473 fatcat:udmsym6xynawzcvdcv2qf37v3q